Spring naar hoofd-inhoud

Rapporten

Wij maken twee keer per jaar een rapport voor ieder kind. Voor de voortgangsgesprekken wordt u twee maal per jaar uitgenodigd. Natuurlijk kunt u, te allen tijde, een afspraak met de leerkrachten maken als u daar behoefte aan heeft. Vinden wij dat het nodig is om over uw kind te praten, dan vragen wij u om een gesprek.
We gebruiken een nieuw digitaal rapport uit ons Leerlingenvolgsysteem.
De kleuters krijgen aan het eind van groep 2 ook een rapport, waarbij U goed kunt zien hoe uw kind is voorbereid op de overgang naar groep 3.

Inspectie

Tijdens het laatste bezoek van de Inspectie heeft onze school het basistoezicht behouden.
Dat betekent, dat volgens de Inspectie ons onderwijs en onze resultaten in orde zijn.

Eind - Cito en uitstroomgegevens:

Met ingang van 1.8.2018 zijn drie scholen gefuseerd tot één school: Basisschool De Steiger. Vanaf het schooljaar 2018-2019 maken onze kinderen de IEP-toets als eindtoets basisonderwijs. Vergelijken met voorgaande schooljaren maakt het daardoor moeilijk. De Steiger heeft het onderwijsnummer (12YE) van De Meerpaal overgenomen. Dat houdt in dat vergelijkingen, door externen, worden gedaan met resultaten en gegevens van De Meerpaal.

Het mist daardoor aan duidelijkheid en transparantie.

Eind-CITO Resultaten

Schooljaar   Schoolscore   Boven of onder gemiddelde
2018   532   onder landelijk gemiddelde
2017   535,1   boven landelijk gemiddelde
         
IEP-eindtoets schooljaar 2018-2019        
resultaat: 82, boven landelijk gemiddelde