Spring naar hoofd-inhoud

Aanmelden

Enthousiast geworden na het bekijken van onze website? 

We nodigen u van harte uit om onze school nog beter te leren kennen!
U kunt een afspraak maken met Sarike van Es (bouwco√∂rdinator onderbouwlocatie, Merwedelaan) voor een kennismakingsgesprek en rondleiding in onze school. 
Dit kan telefonisch (0115 612445) of via de e-mail: sarikevanes@ogperspecto.nl

Op school ontvangt  u dan ook de benodigde inschrijfformulieren.

 

De eerste kennismaking
Om te worden toegelaten tot de basisschool, moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Als een kind 5 jaar is geworden, is het kind leerplichtig.

Om de jonge kinderen voor groep 1 alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, kunnen ze na aanmelding vijf keer komen wennen in hun nieuwe klas. Ze moeten dan wel minimaal 3 jaar en 10 maanden oud zijn. 

Voordat uw zoon of dochter start op onze school, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek