Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met het team activiteiten organiseren. Deze activiteiten ( Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, Eindschoolfeest, afscheid groep 8 e.d.) kunnen alleen georganiseerd worden doordat de AC een ouderbijdrage int.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 25,00 per kind. De bijdrage wordt geïnd d.m.v. een betaalverzoek via de schoolapp.
Deze bijdrage is niet verplicht.

Ieder schooljaar gaan de kinderen uit de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. De kinderen uit groep 8 gaan op schoolkamp. Deze activiteiten moeten kostendekkend zijn d.m.v. een bijdrage. De hoogte van het bedrag wordt tijdig aan u bekend gemaakt.