Spring naar hoofd-inhoud

Overblijven

Tussen de middag bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om over te blijven. Dit wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Er wordt telkens gewerkt met twee Pedagogisch Medewerksters per groep. Afhankelijk van het aantal kinderen wordt  het aantal begeleidsters aangevuld met vrijwilligers.

De kinderen die overblijven, dienen zelf hun boterhammen mee te nemen. Voor melk en thee wordt gezorgd. Meegenomen fruit wordt, indien nodig, schoongemaakt. Wat niet is opgegeten wordt mee teruggegeven, zodat u weet wat uw kind eet.

Mail adres: tsodesteiger@ogperspecto.nl

U kunt ook de school bellen : 0115 696768 (bovenbouw) 0115 612445 (onderbouw)
Voor groep 1 tot en met 4 dient u dit tevens aan de leerkracht van uw kind(eren) door te geven.
Voor kinderen die elke dag, of op vaste dagen overblijven, geldt het volgende:
Laat mondeling, telefonisch of schriftelijk weten dat uw kind(eren) een dag niet komt(komen) overblijven. Bij groep 1 t/m 4 ook doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Indien uw kind niet aanwezig is, maar wel aangemeld is, wordt er gebeld naar het huisadres of de bij de overblijf bekende telefoonnummers (op het aanmeldformulier).
n.b  Indien aangemelde kinderen zonder opgaaf van redenen wegblijven, berust bij de  overblijfleiding geen  verantwoording.