Skip to main content

Ouderbijdrage

Een belangrijke taak van de activiteitencommissie is het beheren van de ouderbijdragen.
Van deze ouderbijdragen, waaraan alle ouders vrijwillig bijdragen, worden diverse uitgaven betaald, zoals schoolreis, schoolkamp, eindfeest, Sinterklaas, Kerst, attenties voor langdurig zieke kinderen, afscheid groep 8 en traktaties bij sporttoernooien. De bedragen zijn als volgt:
Groep 1 en 2:   25,-- per kind;
Groep 3 t/m 8:  55,-- per kind.
De totale maximumbijdrage voor gezinnen met 3 kinderen of meer:  135,--.
Deze bijdrage is niet verplicht, maar indien er geen 40 euro betaald is, kan het kind niet mee op schoolreis /schoolkamp (dit na zoeken naar een gepaste oplossing en overleg met de directeur).
Deze bijdrage wordt als volgt benut :
40 euro voor de schoolreis  /  schoolkamp ( schoolkamp kost nog een extra bijdrage van 30 euro - te innen in de maand mei)
1,50 euro per maand van het schooljaar voor de feesten, zoals Sinterklaas, kerstfeest, zomermarkt e.d. ( 10 maanden = 15 euro )

Bij voortijdig in het jaar verhuizen krijgt u per maand omgerekend het bedrag terug.
Bij tussentijds beginnen wordt dit bedrag omgerekend naar het voor dat jaar resterende bedrag.