Skip to main content

Activiteitencommissie

Het werk van de Activiteitencommissie bestaat uit het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de avondvierdaagse, de Zomermarkt, het Sinterklaasfeest, de Kerstmarkt, de sponsorloop en het beheren van het schoolfonds. 
Onze school heeft een door de ouders gekozen Activiteitencommissie. De verkiezingen voor deze commissie vinden ieder jaar plaats. Iedere ouder krijgt van tevoren bericht over de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen. De Activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders, een afgevaardigde van de directie en een leerkracht. De laatste twee hebben alleen een adviserende stem.
Jaarlijks wordt er een Zomermarkt of Kerstmarkt en een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst hiervan is de afgelopen jaren o.a. besteed aan de aanschaf van een I-Pad per klas, extra leesboeken, binnen-  en buitenspelmateriaal. Een deel van de opbrengst van de sponsorloop en de Kerstmarkt wordt geschonken aan een goed doel.

Samenstelling Activiteitencommissie

  • Bertjan Selles (voorzitter )
  • Antoine van den Broek ( penningmeester )

Verkeersouders

  • Melanie Bommelijn

Let op!

U kunt de Activiteitencommissie ook mailen: acdesteiger@ogperspecto.nl