Skip to main content

De situering

Onze school bestaat uit twee locaties: Sloelaan 41 voor de bovenbouw en Merwedelaan 17 voor de onderbouw.