Skip to main content

Rapporten

Wij maken twee keer per jaar een rapport voor ieder kind. Voor de voortgangsgesprekken wordt u twee maal per jaar uitgenodigd. Natuurlijk kunt u, te allen tijde, een afspraak met de leerkrachten maken als u daar behoefte aan heeft. Vinden wij dat het nodig is om over uw kind te praten, dan vragen wij u om een gesprek.
We gebruiken een nieuw digitaal rapport uit ons Leerlingenvolgsysteem.
De kleuters krijgen aan het eind van groep 2 ook een rapport, waarbij U goed kunt zien hoe uw kind is voorbereid op de overgang naar groep 3.

Inspectie

Tijdens het laatste bezoek van de Inspectie heeft onze school het basistoezicht behouden.
Dat betekent, dat volgens de Inspectie ons onderwijs en onze resultaten in orde zijn.